مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: منصور شریعتی
متولد: 1338
تخصص: استاد تمام زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)

پیشینه تحصیلی، علمی و اجرایی:

کارشناسی ارشد علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) 1368 دانشگاه اصفهان
دکترای فیزیولوژی گیاهی 1373 دانشگاه Wollongong استرالیا
استادیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان (1373 تا 1382) گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
دانشیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان (1382 تا 1389) گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
استاد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان (1389) گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

 

فعالیتهای علمی:

- بیش از 65 مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات نمایه شده خارجی و داخلی 
- بیش از 60 مقاله کامل و خلاصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج
- 2 کتاب به زبان فارسی (کتاب سال منتخب استان اصفهان 1389، آموزش آزمایشگاهی فیزیولوژی گیاهی)
- 1 بخش  از کتاب انگلیسی(Chapter in Book)
- 4 طرح پژوهشی خاتمه یافته
-  راهنمایی بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد خاتمه یافته، راهنمایی 14 پایان نامه دکترای خاتمه یافته
- کتاب سال منتخب استان اصفهان 25/8/1389 (نام کتاب: آموزش آزمایشگاهی فیزیولوژی گیاهی (1388) انتشارات دانشگاه اصفهان)

 

زمینه تحقیقاتی:

- بررسی سنتز بتاکاروتن در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella در پاسخ به استرس های نور،  شوری، کمبود مواد غذایی، فلزات سنگین و ....
- بررسی سنتز چربی و بیوماس به منظور تولید بیودیزل در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella تحت عوامل مختلف
- بررسی متابولیسم با استفاده از اندازه گیری تنفس و فتوسنتز در  جلبک سبز تک سلولی Dunaliella 
-بررسی پاسخ به استرس ها  و سایر عوامل محیطی و بررسی درونی گیاهان و جلبک ها با استفاده از روش غیر تهاجی فلورسنس فتوسیستم II با آنالیز OJIP-test 
-  بیولوژی ملکولی و فیزیولوژی جذب نیترات از طریق سیستم ناقلین با تمایل بالا (HATS) در گیاه آرابیدوپسیس و تنباکو

پست های اجرایی و علمی:

 مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان (1376 تا 1380)
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان (1380 تا 1382)
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه اصفهان (1383 تا 1384)
مدیر کل  ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان (1383 تا 1384)
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان (1390 تا 1395)
مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت دانشگاه اصفهان (1396تا 1397)
رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان (1397 تا کنون)
Professor visitor‎ ‏(1382) در گروه زیست شناسی دانشگاه ژنو، سوئیس 
Professor visitor‎ ‏(1382 تا 1383) در گروه زیست شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا (فرصت مطالعاتی)
Professor visitor‎ ‏(1386) در گروه زیست شناسی دانشگاه ژنو، سوئیس
Professor visitor‎ ‏(1388) در گروه زیست شناسی دانشگاه ژنو، سوئیس 
عضو هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران ( 1378-1389)
مدیر مسئول مجله زیست شناسی گیاهی ایران 1387 تا کنون
سردبیر مجله زیست شناسی گیاهی ایران1387 تا کنون
عضو هیئت تحریریه مجله علوم زیستی دانشگاه اصفهان (1375 تا 1378)
عضو هیئت تحریریه مجله بافت و سلول دانشگاه اراک (1390 تاکنون)
عضو هیئت تحریریه مجله فرایند و کارکرد گیاهی (1390 تاکنون)
عضو هیئت موسس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
عضو هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران (1387- تاکنون)
نائب رئیس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران (1387-1393)
رئیس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران (1393 تا 1396)
عضو هیئت موسس و رئیس سرای زیست شناسی اصفهان(1393 تا کنون)
عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور (1393 تا 1395)
عضو هیئت ممیزه تخصصی علوم پایه دانشگاه اصفهان (1394 تا کنون)
عضو هیئت ممیزه دانشگاه اصفهان (1398 تا کنون)
عضو کار گروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزشی علوم زیستی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) (1397 تاکنون)
عضو و هیئت موسس قطب علمی تنش های گیاهی (1393 تا 1397)
عضو و هیئت موسس قطب علمی  آنتی آکسیدان های گیاهی (1397 تا کنون)
عضو شوار پژوهشی سازمان فن و حرفه ایی استان اصفهان (1393 تا کنون)
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران (1388) دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران (1390) دانشگاه یزد، یزد
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران (1393) دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
رئیس چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران (1394) دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مدیر گروه نمونه سال 1378 دانشگاه اصفهان
رئیس دانشگاه نمونه کشوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور (1391)