چهارشنبه 30 بهمن 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

هفتمین همایش سالانه مرزهای علوم ریاضی برگزار شد

هفتمین همایش سالانه مرزهای علوم ریاضی با همکاری شعبه اصفهان پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشگاه اصفهان و مساعدت بنیاد نخبگان استان اصفهان از یازدهم تا سیزدهم دی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این همایش بین المللی 30 مقاله پیرامون مرزهای علوم ریاضی توسط اساتید و پژوهشگران این عرصه در داخل و خارج از کشور ارائه شد که از این بین 15 مقاله توسط مدعوین از دانشگاه ها و پژوهشگاههای خارج از کشور ارائه و 15 مقاله توسط مدعوین داخلی ارائه گردید.
ایجاد مجمع مؤثر برای ارتباطات بین جامعه ریاضیدانان ایرانی ، ایجاد جامعه ریاضی ایران، به ویژه دانشجویان فارغ التحصیل و ریاضیدانان جوان، با مرزها در علوم ریاضی، ایجاد فرصت برای ایجاد طرحهای تحقیقاتی مشترک و ایجاد یک سنت علمی برای جذب ریاضیدانان برجسته در خارج از کشور از اهداف این همایش ذکر شده است.
گفتنی است همایش مرزهای علوم ریاضی از سال ۱۳۹۳ با هدف اصلی آشنایی و تعامل بیشتر و بهتر ریاضیدانان ایرانی داخل و خارج از کشور، انجام فعالیت های مشترک و همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح در مرزهای ریاضی برگزار می شود.

تاریخ انتشار : 1398/10/25
کد : 93
تعداد بازدید: 91

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601