آغاز ثبت‌نام سی‌ و سومین جشنواره
امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید

در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف نهادینه سازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش و تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه، سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید را در سال ۱۴۰۰ آغاز شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی می‌توانند از تاریخ ۲۷ مهر ماه تا ۲۶ آبان سال جاری با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانیhttp://emtenan.mcls.gov.ir ضمن ثبت مشخصات شخصی و تکمیل اطلاعات مربوطه و بارگذاری مدارک و مستندات لازم در فرآیند انتخاب جشنواره امتنان قرار گیرند.

ثبت نام سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای اقتصادی نمونه از ۲۷ مهرماه آغاز و تا ۲۶ آبانماه ادامه دارد.

گفتنی است انگیزه بخشی و افزایش همدلی در جامعه کار و تلاش، ایجاد زمینه و فضای مناسب برای رشد و پرورش نیروی کار و نقش آفرینی و تاثیرگذاری نخبگان جامعه کار و تلاش در روند توسعه جامعه از جمله اهداف برگزاری جشنواره امتنان از کارگران است.

تاریخ انتشار : 1400/08/08
کد : 10283
تعداد بازدید: 304