وبینار آموزشی همراه با تجربه نوردی
راهکارهای ایجاد صمیمیت و اعتماد در خانواده سازمان

 به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان اصفهان، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نظر دارد با همکاری این بنیاد، بوبینار آموزشی راهکارهای ایجاد صمیمیت و اعتماد در خانواده سازمان را برگزار نماید.

با حضور:
مهندس احمد پزنده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
مدرس:
دکتر بشیر خالقی پور
مدرس دانشگاه و مشاور ارتباطات وتجار یو رفتار سازمانی

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 16 الی 18
به همراه پرسش و پاسخ و صدور گواهینامه  آموزشی از اتاق بازرگانی اصفهان

جهت ثبت نام کلیک کنید (مستعدین برتر و نخبگان از طریق پورتال خود در سامانه سینا نیز برای ثبت نام اقدام کنند)

تاریخ انتشار : 1400/02/13
کد : 10234
تعداد بازدید: 60