بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
مشخصات فردی
 
نام و نام خانوادگی: حسین ربانی
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (استاد تمام)
و مرکز تحقیقات پردازش سیگنال و تصویر پزشکی
 
سوابق و افتخارات تحصیلی:
 
1- فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی مهندسی برق (مخابرات)، سال 79
2- فارغ التحصیل رتبه سوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مهندسی بیوالکتریک، سال 81
3- پایان نامه برگزیده انجمن مهندسی پزشکی در سال 87 (دفاع از پایان نامه دکتری مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه امیرکبیر با نمره 20 در بهمن 86)
4- تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان جهت گذراندن خدمت نظام وظیفه در قالب پروژه تحقیقاتی
5- برنده گرنت پژوهشی استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان
6- گذراندن دوره کوتاه مدت تحقیقاتی در دانشگاه کوئینز کانادا، سال 85
7- گذراندن دوره پسادکترا در دانشگاه آیوا آمریکا، سال 90
8- گذراندن دوره پسادکترا در دانشگاه دوک آمریکا، سال 92-93
9- برنده Grant Money Seed مشترک ایران و سوییس سال 98
10- برنده گرنت ابن سینا سال 99
11- برنده فلوشیپ محققین با تجربه بنیاد هامبولت و استاد مهمان دانشگاه گوتینگن آلمان، سال 1399-1400
12- عضو ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونیک Member Senior IEEE
13- چاپ بیش از 200 مقاله ژورنال و کنفرانس و فصل کتاب در نشریات معتبر و دارای شاخص H برابر Scopus H-index= 27
 
تجارب آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای:
 
1- استاد راهنمای 8 محقق پسا دکترا و 32 دانشجوی کارشناسی ارشد و 14 دانشجوی دکترا
2- مجری اصلی و همکار 70 طرح تحقیقاتی از موسسه نیماد، معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3- اجرای طرح ارتباط با دانشگاه شرکت ارتباطات سیار
4- مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
5- معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان
6- معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی
8- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9- رئیس مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
10- رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته مهندسی پزشکی وزارت بهداشت
12- سردبیر نشریه بین‌المللی Journal of Medical Signals & Signals (JMSS)  ایندکس شده در Pubmed ،ISI و Scopus
13- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
14- عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
15- عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی
16- عضو شورای آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
17- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
18- عضو شورای نویسندگان نشریه دانشکده پزشکی
19- دبیر علمی و عضو هیأت داوران جشنواره شکوفایی و نوآوری استان اصفهان
20- عضو کمیته علمی هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
21- عضو کمیته علمی جشنواره آموزشی دکتر حکمی
22- سرپرست شورای بین‌المللی سازی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
23- مدیرگروه فناوری تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان