ملاقات حضوری

درخواست ملاقات حضوری با رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان.
نکات مهم :

1. جهت ثبت نام و تعیین وقت با شماره تلفن های 34477822 الی 5 داخلی 7 (دفتر ریاست و دبیرخانه) تماس حاصل فرمائید.
2. لطفا نیم ساعت قبل از زمان ملاقات اعلامی در محل جلسه حضور بهم رسانید.